Τιμοκατάλογοι Fiat Προηγούμενων ετών

Κατεβάστε το αρχείο των ιστορικών τιμοκαταλόγων Fiat για τα έτη 2004-2018
Μπορείτε να κατεβάσετε την ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΔΩ

 

2005

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2005


ΙΟΥΝΙΟΣ 2005


ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 20052006

ΙΟΥΝΙΟΣ 2006


ΜΑΙΟΣ 2006


ΙΟΥΛΙΟΣ 2006


ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006


ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 20062007

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007


ΙΟΥΝΙΟΣ 2007


ΙΟΥΛΙΟΣ 2007


ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20072008

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008


ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 20082009

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009


ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 20092010

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20102011

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011


ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 20112012

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20122013

ΙΟΥΛΙΟΣ 2013ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

2014

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

2015

ΜΑΙΟΣ 2015ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

2016

ΙΟΥΝΙΟΣ 2016


ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016


ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016


ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016


ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 20162017

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017


ΜΑΡΤΙΟΣ 2017


ΜΑΙΟΣ 2017


ΙΟΥΝΙΟΣ 2017


ΙΟΥΛΙΟΣ 2017


ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017


ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017


ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017
2018

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018


ΜΑΡΤΙΟΣ 2018
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018ΜΑΙΟΣ 2018


ΙΟΥΝΙΟΣ 2018


ΙΟΥΛΙΟΣ 2018


ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018


ΣΕΠΤΕΜΒΙΟΣ 2018


ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018


ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018


ΔΕΚΕΜΡΙΟΣ 2018
2019

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019


ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019ΜΑΙΟΣ 2019ΙΟΥΝΙΟΣ 2019ΙΟΥΛΙΟΣ 2019ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 20192020

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

 


Η FCA Greece Α.Ε. χορηγεί Βεβαίωση Πρόσθετου Προαιρετικού Εξοπλισμού και/ή Κάρτα Εξοπλισμού (DATA CARD). Δεν επιτρέπεται να χορηγεί "Βεβαιώσεις Λιανικής Τιμής Προ Φόρων».

(Εγκύκλιος Παροχής Οδηγιών με αριθ. Πρωτ. 68497/27.11.2019 της Προϊσταμένης της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής (Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. της Α.Α.Δ.Ε. στο πλαίσιο εφαρμογής της με αριθ. Α.1203/16.5.2019 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. και της με αριθ. Ο ΔΕΦΚΦ Δ 1112222 ΕΞ 2019/2.8.2019 Εγκυκλίου Διαταγής Διοικητή Α.Α.Δ.Ε )

Η εταιρεία μας FCA Greece Μ.Α.Ε. δεν θα δύναται να επεξεργαστεί αιτήματα για την έκδοση των βεβαιώσεων ΛΤΠΦ για το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 02/08/2021 έως και Παρασκευή 20/08/2021. 

 __ 

Σας ενημερώνουμε περαιτέρω πως η επεξεργασία των αιτημάτων που έχουν ήδη υποβληθεί ή τυχόν υποβληθούν κατά  το διάστημα αυτό, θα ξεκινήσει εκ νέου την 23/08/2021.

 __ 

Ευχαριστούμε προκαταβολικά για την κατανόησή σας