Εφαρμογές Ηλεκτρικής Κινητικότητας

Εφαρμογή FIAT
Η εφαρμογή FIAT είναι σύντροφος του Νέου 500, πάντα συνδεδεμένη με το αυτοκίνητο και επιτρέπει στον ιδιοκτήτη να παρακολουθεί και να διαχειρίζεται πολλά από τα χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου
My easy Charge
Η υπηρεσία αυτή σας επιτρέπει να βρείτε και να χρησιμοποιήσετε δημόσια σημεία φόρτισης. Η πρόσβαση παρέχεται μέσω εφαρμογής ή κάρτας, η οποία μπορεί να ζητηθεί με την εγγραφή.
My easyWallbox
Είναι μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί την τεχνολογία Bluetooth για να ελέγχετε το easyWallbox και σας επιτρέπει την άμεση ή με χρονοκαθυστέρηση έναρξη της διαδικασίας φόρτισης, να ελέγξετε το ιστορικό φορτίσεων και να διαμορφώσετε την λειτουργία του φορτιστή wallbox