ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Κίνητρα
Παρέχονται κίνητρα (εθνικά και τοπικά) για την αγορά ενός πλήρως ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Μάθετε για όλα τα οφέλη της ηλεκτρικής κινητικότητας.
Αστικοί κανονισμοί
Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα απολαμβάνουν μεγαλύτερη ελευθερία μετακίνησης στις πόλεις: ανακαλύψτε πώς η ηλεκτρική κινητικότητα μπορεί να αλλάξει την καθημερινή σας ζωή.