6 αερόσακοι

Η καλύτερη, παθητική ασφάλεια, με αερόσακους δύο σταδίων – εμπρός, πλευρικούς και στο παράθυρο.

6 αερόσακοι

Η καλύτερη, παθητική ασφάλεια, με αερόσακους δύο σταδίων – εμπρός, πλευρικούς και στο παράθυρο.