Σύστημα Προειδοποίησης Αλλαγής Λωρίδας

Ένα έξυπνο σύστημα που θα σας προειδοποιήσει σε περίπτωση ακούσιας απόκλισης από την λωρίδας σας . Η ειδοποίηση θα εμφανιστεί στον πίνακα οργάνων.

Σύστημα Προειδοποίησης Αλλαγής Λωρίδας

Ένα έξυπνο σύστημα που θα σας προειδοποιήσει σε περίπτωση ακούσιας απόκλισης από την λωρίδας σας . Η ειδοποίηση θα εμφανιστεί στον πίνακα οργάνων.