Ένδειξη ορίων ταχύτητας

Κρατήστε το όριο ταχύτητας που διαβάζεται από το σύστημα αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας με ένα κλικ.

Ένδειξη ορίων ταχύτητας

Κρατήστε το όριο ταχύτητας που διαβάζεται από το σύστημα αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας με ένα κλικ.