Σύστημα Αναγνώρισης Σημάτων Κυκλοφορίας

Χρησιμοποιώντας την κάμερα τοποθετημένη στο παρμπρίζ, το σύστημα αναγνωρίζει τα κύρια οδικά σήματα και τα όρια ταχύτητας, τα οποία παρουσιάζονται και με εικονίδια στο ταμπλό οργάνων ενημερώνοντας σας για το αν χρειάζεται να μειώσετε ταχύτητα.

Σύστημα Αναγνώρισης Σημάτων Κυκλοφορίας

Χρησιμοποιώντας την κάμερα τοποθετημένη στο παρμπρίζ, το σύστημα αναγνωρίζει τα κύρια οδικά σήματα και τα όρια ταχύτητας, τα οποία παρουσιάζονται και με εικονίδια στο ταμπλό οργάνων ενημερώνοντας σας για το αν χρειάζεται να μειώσετε ταχύτητα.