• ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Σύστημα Αναγνώρισης Σημάτων Κυκλοφορίας

Χρησιμοποιώντας την κάμερα τοποθετημένη στο παρμπρίζ, το σύστημα αναγνωρίζει τα κύρια οδικά σήματα και τα όρια ταχύτητας, τα οποία παρουσιάζονται και με εικονίδια στο ταμπλό οργάνων ενημερώνοντας σας για το αν χρειάζεται να μειώσετε ταχύτητα.

Σύστημα Αναγνώρισης Σημάτων Κυκλοφορίας

Χρησιμοποιώντας την κάμερα τοποθετημένη στο παρμπρίζ, το σύστημα αναγνωρίζει τα κύρια οδικά σήματα και τα όρια ταχύτητας, τα οποία παρουσιάζονται και με εικονίδια στο ταμπλό οργάνων ενημερώνοντας σας για το αν χρειάζεται να μειώσετε ταχύτητα.

Ένδειξη ορίων ταχύτητας

Κρατήστε το όριο ταχύτητας που διαβάζεται από το σύστημα αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας με ένα κλικ.

Ένδειξη ορίων ταχύτητας

Κρατήστε το όριο ταχύτητας που διαβάζεται από το σύστημα αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας με ένα κλικ.

Σύστημα Προειδοποίησης Αλλαγής Λωρίδας

Ένα έξυπνο σύστημα που θα σας προειδοποιήσει σε περίπτωση ακούσιας απόκλισης από την λωρίδας σας . Η ειδοποίηση θα εμφανιστεί στον πίνακα οργάνων.

Σύστημα Προειδοποίησης Αλλαγής Λωρίδας

Ένα έξυπνο σύστημα που θα σας προειδοποιήσει σε περίπτωση ακούσιας απόκλισης από την λωρίδας σας . Η ειδοποίηση θα εμφανιστεί στον πίνακα οργάνων.

  • Image not found
    Σύστημα Αναγνώρισης Σημάτων Κυκλοφορίας
  • Image not found
    Ένδειξη ορίων ταχύτητας
  • Image not found
    Σύστημα Προειδοποίησης Αλλαγής Λωρίδας