Εμπρός και Πίσω Αισθητήρες Παρκαρίσματος

Με τους μπροστινούς και πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, το 500X Urban σας βοηθάει να εκτελέσετε τους πιο δύσκολους ελιγμούς προειδοποιώντας σας με ήχους αν πλησιάζετε επικίνδυνα σε εμπόδια ή άλλα αυτοκίνητα

Εμπρός και Πίσω Αισθητήρες Παρκαρίσματος

Με τους μπροστινούς και πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, το 500X Urban σας βοηθάει να εκτελέσετε τους πιο δύσκολους ελιγμούς προειδοποιώντας σας με ήχους αν πλησιάζετε επικίνδυνα σε εμπόδια ή άλλα αυτοκίνητα