• ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Traffic Sign Recognition

Μέσω μίας κάμερας που είναι τοποθετημένη στον ανεμοθώρακα, το σύστημα αναγνωρίζει τα σημαντικότερα σήματα και όρια ταχύτητας και εμφανίζει τα αντίστοιχα εικονίδια στον πίνακα οργάνων και σας ενημερώνει αν έχετε υπερβεί το όριο.

Traffic Sign Recognition

Μέσω μίας κάμερας που είναι τοποθετημένη στον ανεμοθώρακα, το σύστημα αναγνωρίζει τα σημαντικότερα σήματα και όρια ταχύτητας και εμφανίζει τα αντίστοιχα εικονίδια στον πίνακα οργάνων και σας ενημερώνει αν έχετε υπερβεί το όριο.

Speed Advisor

Διατηρείστε το όριο ταχύτητας όπως το αναγνωρίζει η λειτουργία Traffic Sign Recognition, με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού

Speed Advisor

Διατηρείστε το όριο ταχύτητας όπως το αναγνωρίζει η λειτουργία Traffic Sign Recognition, με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού

Lane Assist

Ένα έξυπνο σύστημα που σας ειδοποιεί σε περίπτωση ακούσιας παρέκκλισης από την λωρίδα που κινείστε (αν δεν έχετε χρησιμοποιήσει τους ενδείκτες πορείας). Το Lane Assist θα εμφανίσει ειδοποίηση στον πίνακα οργάνων και θα αυξήσει την αντίσταση του τιμονιού.

Lane Assist

Ένα έξυπνο σύστημα που σας ειδοποιεί σε περίπτωση ακούσιας παρέκκλισης από την λωρίδα που κινείστε (αν δεν έχετε χρησιμοποιήσει τους ενδείκτες πορείας). Το Lane Assist θα εμφανίσει ειδοποίηση στον πίνακα οργάνων και θα αυξήσει την αντίσταση του τιμονιού.

  • Image not found
    Traffic Sign Recognition
  • Image not found
    Speed Advisor
  • Image not found
    Lane Assist