6 αερόσακοι

Η απόλυτη παθητική ασφάλεια . Το 500Χ Cross και City Cross διαθέτει 6 αερόσακους για να είστε πάντα ασφαλείς.

6 αερόσακοι

Η απόλυτη παθητική ασφάλεια . Το 500Χ Cross και City Cross διαθέτει 6 αερόσακους για να είστε πάντα ασφαλείς.