ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΥΦΛΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ

Στο νέο 500X, τα τυφλά σημεία δεν αποτελούν πλέον πρόβλημα, καθώς το σύστημα ελέγχει για άλλα οχήματα και σας προειδοποιεί με φωτισμό στους καθρέπτες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΥΦΛΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ

Στο νέο 500X, τα τυφλά σημεία δεν αποτελούν πλέον πρόβλημα, καθώς το σύστημα ελέγχει για άλλα οχήματα και σας προειδοποιεί με φωτισμό στους καθρέπτες.