Διαχειριστής απόστασης

Πλέον δεν πρέπει να προσαρμόζετε την ταχύτητα σας συνεχώς. Με το Adaptive Cruise Control, επιλέξτε μια ταχύτητα και το νέο 500Χ θα το κρατήσει σε ασφαλή απόσταση από το μπροστινό όχημα.

Διαχειριστής απόστασης

Πλέον δεν πρέπει να προσαρμόζετε την ταχύτητα σας συνεχώς. Με το Adaptive Cruise Control, επιλέξτε μια ταχύτητα και το νέο 500Χ θα το κρατήσει σε ασφαλή απόσταση από το μπροστινό όχημα.