Σύστημα Αυτόνομου Φρεναρίσματος

Μην φοβάστε τα ξαφνικά εμπόδια. Με το Σύστημα Αυτόνομου Φρεναρίσματος , το 500X αναγνωρίζει την παρουσία οχημάτων μπροστά σας και είναι έτοιμο για να εμπλακεί σε αυτόματο φρενάρισμα, αν απαιτηθεί

Σύστημα Αυτόνομου Φρεναρίσματος

Μην φοβάστε τα ξαφνικά εμπόδια. Με το Σύστημα Αυτόνομου Φρεναρίσματος , το 500X αναγνωρίζει την παρουσία οχημάτων μπροστά σας και είναι έτοιμο για να εμπλακεί σε αυτόματο φρενάρισμα, αν απαιτηθεί