Σύστημα Αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας

Με την εμπρόσθια κάμερα, το νέο 500X μπορεί να αναγνωρίσει τα κύρια οδικά σήματα και να εμφανίσει τα αντίστοιχα εικονίδια στον πίνακα οργάνων. Επιπλέον, θα σας ειδοποιήσει εάν πηγαίνετε πολύ γρήγορα ή δεν τηρείτε τα όρια ταχύτητας.

Σύστημα Αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας

Με την εμπρόσθια κάμερα, το νέο 500X μπορεί να αναγνωρίσει τα κύρια οδικά σήματα και να εμφανίσει τα αντίστοιχα εικονίδια στον πίνακα οργάνων. Επιπλέον, θα σας ειδοποιήσει εάν πηγαίνετε πολύ γρήγορα ή δεν τηρείτε τα όρια ταχύτητας.