Εκπομπές

Όντας πλήρως ηλεκτρικό, το Νέο 500 δεν εκπέμπει CO2 ή άλλου είδους αέρια καύσης. Αυτό κάνει την διαφορά για το περιβάλλον. Δείτε το βίντεο για να ανακαλύψετε περισσότερα.

Σχετικά βίντεο
Παρακολουθείστε όλα τα βίντεο και απομακρύνετε κάθε αμφιβολία που έχετε για την τεχνολογία των ηλεκτρικών οχημάτων
Οδήγηση Ηλεκτρικού Οχήματος
Αστικοί κανονισμοί
Αυτονομία