ΝΕΟ 500 ACTION

  ΝΕΟ 500

  ΑΛΛΑΞΤΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
  Από 19,970 €

  Επιλέξτε ένα από τα χρώματα, όλα εμπνευσμένα από τη φύση:

  Από 19,970 €

  Επιλέξτε ένα από τα χρώματα, όλα εμπνευσμένα από τη φύση:

  Η τιμή προκύπτει από την αφαίρεση από την τιμή του αυτοκινήτου όπως αυτή αναφέρεται στον επίσημο τιμοκατάλογο της FCA. του ποσού που ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί φορολογικών κινήτρων για ηλεκτροκίνηση και είναι απολύτως ενδεικτική. Παρακαλούμε να βασίζεστε στην πραγματική τιμή του αυτοκινήτου, που θα σας προτείνει ο επίσημος διανομέας του δικτύου της FCA της επιλογής σας, σε συνδυασμό με την ακριβή αξία του φορολογικού κινήτρου / οφέλους που παρέχεται από την νομοθεσία όπως αυτή ισχύει κατά τη στιγμή πού κάνετε την παραγγελία. Παρακαλούμε να επαληθεύετε πάντα από τους επίσημους ιστότοπους των αρμόδιων (τοπικών ή εθνικών) αρχών την αξία, τη διαθεσιμότητα των φορολογικών κινήτρων / ελαφρύνσεων και το εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις για να επωφεληθείτε αυτών.

  ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

  ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ?

  Ενδεικτικές εικόνες